Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

sunshines4me
17:49
Czasem przychodziło mi do głowy, że lepiej byłoby zniknąć, raz na zawsze, w mgnieniu oka rozpłynąć się w powietrzu, bez śladu.
— Magdalena Tulli, Włoskie szpilki

May 11 2017

sunshines4me
23:46
4416 4b78 500
Reposted fromtrickster trickster viachowchow chowchow
23:46
9727 b49c 500

Along the Nahe, Germany.

Reposted fromgoetze goetze viachowchow chowchow
19:27
1495 54d9 500

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viachowchow chowchow
19:27
sunshines4me
19:27
sunshines4me
19:27
sunshines4me
19:26
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
sunshines4me
19:26
Reposted fromvolldost volldost viaidz-pan-w-chuj idz-pan-w-chuj
sunshines4me
19:26
5329 4f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaardhund maardhund
19:26
7343 5774 500

thatsbutterbaby:

Ryszard Otreba (b. 1932), Cisza, 1977. Plaster printing on paper,  75 x 52 cm.        

Reposted fromkimik kimik viamaardhund maardhund
sunshines4me
19:26
sunshines4me
19:02
Zawsze to straszne słowo. Dreszcz mnie przebiega, ilekroć je słyszę. Kobiety tak bardzo lubią to słowo. Psują każdy romans, starając się, by trwał wiecznie.
— Oscar Wilde ,,Portret Doriana Graya"
sunshines4me
19:01
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viajas1mine jas1mine
sunshines4me
19:01
1954 0eb4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viajas1mine jas1mine
sunshines4me
18:57
2013 619e
Reposted fromusual usual viajas1mine jas1mine
sunshines4me
18:56
18:56
8387 2636 500

triangularvomit:

sashastergiou:

peut-être.

oh true!

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajas1mine jas1mine
sunshines4me
17:43
0512 70a6
Reposted fromverronique verronique viajas1mine jas1mine
sunshines4me
17:43
Claude Monet 1923
Reposted fromvaporous vaporous viajas1mine jas1mine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl