Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

sunshines4me
12:52
Reposted fromantichris antichris viaorelh orelh

June 10 2017

22:11
sunshines4me
22:11
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
sunshines4me
22:11
2350 8e94
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

May 17 2017

sunshines4me
08:20
Reposted fromgruetze gruetze viagreensky greensky
sunshines4me
08:19
Darth Meow
Reposted fromfalconwing falconwing viaBucefal Bucefal
sunshines4me
07:28
8883 712f
Reposted from3ch0 3ch0 viaSzczurek Szczurek
sunshines4me
07:12
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola

May 16 2017

sunshines4me
22:17
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
sunshines4me
22:17
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
sunshines4me
22:16
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
18:01
8541 b5c4 500
Reposted fromstrzepy strzepy via13-days 13-days
18:00
8105 0804 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaSzczurek Szczurek
18:00
4268 91cb 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSzczurek Szczurek
sunshines4me
18:00
3405 331e 500
buzz
Reposted fromrubinek rubinek
sunshines4me
17:59
3411 4bac
Reposted fromrubinek rubinek
sunshines4me
17:59
3507 2f22
Reposted fromrubinek rubinek
sunshines4me
17:59
9649 65a4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
sunshines4me
17:51
6318 cb21 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
sunshines4me
17:50
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...