Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

sunshines4me
22:03
4664 5c9a 500
Reposted fromlaStern laStern viaaniuszka aniuszka
sunshines4me
22:03
6202 34a3 500
To Isengard !
Reposted fromsaiwala saiwala viaaniuszka aniuszka
sunshines4me
22:02

awwww-cute: Hamster pancakes

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaaniuszka aniuszka
sunshines4me
22:02
3491 88de 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaniuszka aniuszka
sunshines4me
22:02
7959 9c49
Reposted fromkarahippie karahippie viaaniuszka aniuszka
sunshines4me
22:02
sunshines4me
22:01
8163 75b2
Reposted fromsaiwala saiwala
sunshines4me
22:01
sunshines4me
22:01
sunshines4me
22:00
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
sunshines4me
22:00
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
sunshines4me
22:00
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
sunshines4me
22:00
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viaovermind overmind
sunshines4me
22:00
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna
sunshines4me
21:59
8305 e6a7 500
Reposted fromsaiwala saiwala
sunshines4me
21:59
3373 9ce9
Reposted fromliczbapi liczbapi viabadblood badblood
sunshines4me
21:58
sunshines4me
21:58
7399 d3bd
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viabadblood badblood
sunshines4me
21:58
sunshines4me
21:58
8316 c037 500
Reposted fromsaiwala saiwala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl