Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

sunshines4me
15:33
Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem go poznajesz. I jego twarz staje się nimi. Jego osobowość jest na niej wypisana. I staje się czymś tak pięknym.
— Amy Pond
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
sunshines4me
08:40
7753 2ad1 500
Reposted fromvounsky vounsky viaBucefal Bucefal

August 29 2016

sunshines4me
22:22
Just because we can’t be together doesn’t mean I don’t love you.
— Blair Waldorf
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
sunshines4me
17:26
sunshines4me
17:23
sunshines4me
17:23
sunshines4me
17:22
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
sunshines4me
17:22
BRAK MI SIŁY, BY PODOŁAĆ TEMU PIERDOLNIKOWI, KTÓRY MNIE OSTATNIO SPOTYKA.
— POMOCY
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
sunshines4me
17:22
W każdym z nas siedzi więcej niż jeden człowiek.
— Margaret Atwood "Kocie oko"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
sunshines4me
17:22
-Krzyknął: “zabiję cię chuju” i wbił mi nóż.
-Co czułeś?
-Wie pani jak pierwszy raz w robocie ktoś nazwał mnie chujem to troszkę się obraziłem, ale potem wróciłem do domu, spojrzałem w lustro i zobaczyłem, że do chuja to ja akurat podobny nie jestem i już się nie obrażam.
— Pitbull. Nowe porządki
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
sunshines4me
17:21
3226 a6fb 500
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
sunshines4me
17:20
3094 07f1 500
Bohdan Zadura
Reposted fromminimalizmuczuc minimalizmuczuc viairmelin irmelin
sunshines4me
14:23
8730 bf54
sunshines4me
14:23
a sunset, by ikari.
Reposted fromikari ikari
sunshines4me
14:23
sunshines4me
14:22
sunshines4me
13:09
Reposted frommowmihou mowmihou viaaniuszka aniuszka
sunshines4me
11:51
Awesome campaign in the uk
Reposted fromfabs3 fabs3 viaaniuszka aniuszka
sunshines4me
11:15
Mam już taki charakter że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
sunshines4me
11:14
0310 6068
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl